Általános szerződési feltételek

 

Kérjük, amennyiben weboldalunk aktív felhasználója vagy szolgáltatásaink megrendelője (továbbiakban: „Megrendelő”) kíván lenni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre.

Az üzemeltetésre a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Kormányrendelet , a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről –, valamint az adatkezelésre vonatkozó speciális jogszabályok és egyéb, kapcsolódó hatályos jogszabályok irányadóak.

 

1. Üzemeltető

Név: Nagy Marina e.v. (továbbiakban: „Szolgáltató”)

Adószám: 66441731-1-25

Nyilvántartási szám: 35050503

Székhely: 3943 Bodrogolaszi, Kastély u. 10.

E-mail-cím: info@praktikakotthon.hu

Telefon: +36306294560

 

2. Tárhelyszolgáltató:

UNAS Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

unas@unas.hu

A weboldalt bárki, térítésmentesen és regisztrációs kötelezettség nélkül látogathatja. A weboldal bármely tartalmának másolása, átemelése és felhasználása nem engedélyezett és a megfelelő jogi lépéseket vonja maga után.

 

3.   A Szolgáltatás tárgya, megrendelés

3.1 A szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a www.praktikakotthon.hu weboldalon és aloldalain (továbbiakban: „Oldal”) aktuálisan található szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

Az oldalon kifejtett szolgáltatások leírása tájékoztató jellegű, megrendelés esetén a Megrendelővel e-mailben egyeztetett leírások, pontosítások, feltételek az irányadóak az adott szolgáltatás teljesítését és kifizetését illetően. Mivel a Szolgáltató általában minden szolgáltatását az adott Megrendelőre szabja, így a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás(ok) leírása, pontosítása, díjszabásról való tájékoztatása írásban – e-mail-ben – történik. Amennyiben mindkét fél (a Szolgáltató és a Megrendelő) írásban – e-mailben – kifejezetten beleegyezik az e-mailben rögzített feltételekbe, úgy az elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

 

3.2 Szolgáltatások különleges kitételei

A szövegírás szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes megrendelése alapján írja meg a szövegeket, a tartalmakat. A Megrendelő az adott szolgáltatás ellenértékének megfizetésével lesz jogosult a Szolgáltató által megírt szövegek és elkészített tartalmak korlátlan felhasználási, sokszorozási, fordítási, terjesztési, közzétételi, módosítási jogaira. A megrendelt szöveg ki nem fizetése esetén a szöveg felhasználási, sokszorozási, fordítási, terjesztési, közzétételi, módosítási jogai Nagy Marina E.V. (Szolgáltató) tulajdonában maradnak, a Megrendelőnek pedig a számla rendezéséig semmilyen felhasználási joga nincs. Megrendelt és Szolgáltató által maradéktalanul teljesített munka esetén, ha a számla nem kerül rendezésre a számlán megadott határidőig, a megfelelő jogi lépéseket vonja maga után! Az ebben a pontban leírtak vonatkoznak a www.praktikakotthon.hu weboldalon aktuálisan szereplő összes többi szolgáltatásra is.

 

4. A megrendelés

A Szolgáltatás megrendelését kizárólag elektronikus úton – e-mailben – lehetséges leadni. A Szolgáltató telefonon leadott megrendeléseket nem fogad el. A Szolgáltatás jelen ÁSZF elfogadásával vehető igénybe.

Elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül minden olyan megállapodás, melynek részleteit és a kölcsönös beleegyezést mindkét fél (a Szolgáltató és a Megrendelő) e-mailben kifejtette. Minden ilyen elektronikus úton megkötött szerződés a Megrendelőre nézve fizetési kötelezettséggel jár.

Az ingyenesen letölthető anyagok regisztrációja nem minősül szerződésnek, és fizetési kötelezettséggel sem járnak a regisztrálóra nézve.

A www.praktikakotthon.hu weboldalon aktuálisan található szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes, e-mailben megerősített megrendelése alapján nyújtja.

A megrendelések esetén a számlázás elektronikusan történik, a Szolgáltató e-mailben küldi az elektronikus számlát. A vásárlásokról kiállított elektronikus számlán a Szolgáltató az összeget forintban tünteti fel.

A Szolgáltatás megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez e-mailben rendelkezésre bocsátani:

  • Személyes adatok: vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám vagy egyéb elérhetőség annak érdekében, hogy szükség esetén Szolgáltató egyeztethessen a Megrendelővel.
  • Számlázási adatok: cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); adószám.

 

5. A Szolgáltatás feltételei

A szolgáltatás pontos feltételeit (ár, határidő, terjedelem, stb.) a Felek e-mailben rögzítik és kölcsönösen elfogadják, ami így elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

A Szolgáltatás (kivéve: Tanácsadás) teljesítése után a Megrendelő természetesen kérhet módosításokat, az első körös kisebb módosításokat a Szolgáltató ingyenesen elvégzi. További körös módosításokat az e-mailben megbeszélt díjon vállalja. A teljesített szolgáltatás végleges elfogadása után a Megrendelőnek utólagos reklamációs lehetősége nincs.

 

6. Fizetési módok és adatok

6.1 Elfogadott fizetési módok: banki átutalás.

 

6.2. Fizetési adatok

Banki átutalás – FORINTBAN

Számlatulajdonos: Nagy Marina E.V.

Számlaszám: 10400315-50526853-76711004

Magyarország határain túlról történő forint átutaláshoz:

Számlatulajdonos: Nagy Marina e.v.

IBAN számlaszám: HU66-10400315-50526853-76711004

 

7. A Megrendelőt megillető elállási és felmondási jogok

7.1. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ELŐTTI ESETBEN

A Megrendelőt megilleti a megrendelés napjától számított 14 munkanapos indoklás nélküli elállási, illetve szerződésfelmondási jog, még a szolgáltatás teljesítése előtt. Az elállási jog helyett a Megrendelőt felmondási jog illeti meg, ha a Szolgáltatót arra kéri, hogy a szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg és a Szolgáltató a Megrendelő ezen nyilatkozata birtokában a teljesítést megkezdi.

A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékát a Megrendelő egy egyszerű szöveges e-mailben jelezheti az info@praktikakotthon.hu címre küldve. A tárgymezőbe a Megrendelő köteles beírni, hogy „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelése időpontját és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint eláll a szerződéstől, köteles feltüntetni.

Összegezve: a szolgáltatás teljesítése előtt az ügyfél elállhat a szerződéstől.

A nem magánszemély, cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát kérő Megrendelőt a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos elállás joga.

 

7.2. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE UTÁNI ESETBEN

A Megrendelő nem jogosult a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jogával élni, ha a a Szolgáltató elküldte a Megrendelőnek a fájlokat, akkor a Megrendelő már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

Összegezve: Megrendelő elveszíti felmondási jogát, ha a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást teljesítette.

 

7.3 Az elállás joghatásai

Ha a Megrendelő jelen szerződésben szabályozottak szerint jogszerűen eláll a létrejött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Szolgáltató, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

 

7.4 Jótállás

A Szolgáltató jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles és jótállásra vonatkozó kötelezettségvállalást jelen szerződés sem tartalmaz.

 

8.    A Szolgáltató jogai

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megválogassa az ügyfeleit. Ennek értelmében, indoklás nélkül megtagadhatja egyes ügyfelek kiszolgálását mind a fizetős, mind az ingyenes anyagait és szolgáltatásait tekintve. Ez esetben az oldal kontakt formján, telefonon vagy e-mailen keresztül történő megkeresés után a Szolgáltató e-mailben értesítést küld a Megrendelőnek, amennyiben nem kíván vele együttműködni.

 

9. Jogi nyilatkozat

www.praktikakotthon.hu weboldalon és aloldalain szereplő termékek Nagy Marina kizárólagos szellemi termékei, melyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Nagy Marina előzetes írásbeli engedélye nélkül ezek a termékek semmilyen formában nem használhatóak fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés, stb.).

Egyebekben a honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlenül a szerző, azaz Nagy Marina nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen.

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés és ügyfélszolgálat
Szolgáltató panaszkezelés esetén az 1997. CLV tv. 17/A§ szerint jár el.

Megrendelő írásbeli panasszal élhet, a melyet Szolgáltató székhelyére postán vagy e-mailben juttathat el:

Postacím:

Nagy Marina

3950 Sárospatak, Rákóczi út 36. III./2.

E-mail: info@praktikakotthon.hu

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fentiek alapján a felek közötti vitákra a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

A felek közti jelen szerződéssel összefüggő jogvita esetén az egyéb jogérvényesítési fórumokon (közjegyző, bíróság) túl lehetőség van arra, hogy a felek jogvitájukat békéltető testület elé vigyék, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Borsod Abaúj Zemplén Vármegye Békéltető Testület, 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1..

Telefon:

46/501-090 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

A jelen szerződésre kizárólag a magyar jog, a hatályos magyar jogszabályok irányadók. A szerződés nyelve magyar.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak irányadóak, illetve alkalmazandóak.

Amennyiben a felek között jogvita keletkezik, úgy annak elbírálása a Szolgáltató székhelye szerint illetékes magyarországi bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. Az eljárás nyelve magyar.

A visszaélések elkerülése végett a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy új megrendelés esetén a teljesítést megtagadja vagy feltételhez kösse abban az esetben, ha a Megrendelő a felek között korábban létrejött szerződést megszegte, az abban foglaltakat nem tartotta be.